Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

VVE Peuterpraat

Wij werken met het voor- en vroegschoolse programma Peuterpraat.

Wat is Peuterpraat?

Peuterpraat is een totaal programma voor de brede ontwikkeling van peuters. Het biedt een leidraad
voor pedagogisch medewerkers om de verschillende ontwikkelingsgebieden bij jonge kinderen (2-4 jaar)
te stimuleren en in te spelen op eventuele ontwikkelingsachterstanden. Peuterpraat is ontwikkeld aan
de hand van de richtlijnen van de Wet OKE voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Peuterpraat
beschrijft activiteiten om zes verschillende ontwikkelingsgebieden systematisch te stimuleren, namelijk
de spraak- en taalontwikkeling, luistervaardigheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, (ontluikende) rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en spelvaardigheid.

Wat betekent dit dan eigenlijk in de praktijk?

 Dagelijks en wat er op dat moment wenselijk is voor de groep worden er verschillende groepjes gevormd, samengesteld aan de hand van de leeftijd.
Vervolgens wordt er via een bestaand thema activiteiten aangeboden. Ieder thema beschikt over een thema kist.
De gediplomeerde pedagogische medewerkers kunnen kiezen voor vereenvoudiging en verdieping, waardoor er op het niveau van individuele kinderen kan worden ingespeeld.
Door het gebruik van verschillende materialen en ontwikkelingsgerichte activiteiten , wordt uw kind uitgenodigd tot vernieuwend en uitdagend spel.
Bij ieder nieuw thema ontvangt u een ouderbrief. Dit is een nieuwsbrief met tips en informatie over het thema, zo ook leuke activiteiten die u thuis met uw kind kunt uitvoeren.
Het programma Peuterpraat heeft een aantal observatiemomenten gedurende de periode dat uw kind ons kinderdagverblijf bezoekt. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van uw kind. Deze observaties worden met u als ouder/verzorger in een onderling gesprek besproken.

Peuterpraat is een programma waar de echtheid en de interesses van het kind centraal staan.
Binnen kinderdagverblijf de Boomgaard is Peuterpraat een toevoeging op onze huidige visie.
Wij geloven dat kinderen zich uitsluitend kunnen ontwikkelen in een emotioneel veilige omgeving waar kinderen zelf tot spel kunnen komen

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf