Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Oudercommissie

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Boomgaard bestaat uit een groep ouders/verzorgers die de leiding ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. Zij vertegenwoordigen de ouders/verzorgers die gebruik maken van de diensten van Kinderdagverblijf De Boomgaard. Het doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. U als ouder kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie. De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Kinderdagverblijf De Boomgaard over het interne beleid. Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders.

Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie, of wilt u meer informatie? Stuur ons dan een mail, oudercommissie@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl .

Momenteel is de samenstelling van de oudercommissie als volgt:

 

 Marije van Dijk Marije van Dijk (3)

Met veel plezier stel ik me voor. Mijn naam is Marije van Dijk en ik woon samen met mijn man Dennis en twee dochters Feline en Julie in Noordwijkerhout. Ik werk vier dagen in de week bij een groot zakelijke dienstverlener in Amsterdam als HR manager. Het kinderdagverblijf speelt een belangrijke rol in het leven van onze kinderen. Zij moeten zich in alle rust en veiligheid kunnen ontwikkelen. Als lid van de oudercommissie help ik de Boomgaard graag bij het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening en het pedagogisch beleid. Ik hoop een verbindende factor te zijn tussen ouders en het kinderdagverblijf.

 

Daniella Kirschner Foto Daniella Kirchner (3)

Mijn naam is Daniella Kirschner en ik ben de moeder van Ruben ( BSO Het Buitenhuis) en Daphne (groep de Boomkikkers). Hugo en ik wonen sinds 2008 in Noordwijkerhout. Hugo komt uit Tilburg en ik kom uit Oslo in Noorwegen. Wij vinden het nog een raadsel hoe wij in Noordwijkerhout zijn beland. Gelukkig vinden we het top om hier te wonen en zien wij het heel positief dat wij bijna elke week iets nieuws in- of over onze omgeving kunnen ontdekken. Omdat ik het heel belangrijk vind dat mijn kinderen een band krijgen met de Noorse cultuur en taal hebben wij gekozen om de kinderen tweetalig op te voeden. Zo zullen jullie mij in de gangen van de Boomgaard in het Noors tegen de kids horen praten. Ik ben lid van de Oudercommissie geworden omdat ik mij hierdoor meer verbonden voel met de organisatie die naast thuis een belangrijke rol speelt in het vormen van mijn kinderen. Door lid te zijn, krijg ik de mogelijkheid om een “kijkje in de keuken” van de organisatie te nemen, mijn mening  te geven en een helpende hand te te zijn wanneer ik zie dat dit noodzakelijk is. Heeft u iets waar u graag mijn mening over wilt of een vraag, dan kunt u mij altijd benaderen.

 

Jacqueline van der Slot                                                                                                                                                                                            oudercommissie

Mijn naam is Jacqueline van der Slot – Prins, getrouwd met Dennis en moeder van Seth. Ik werk als Business Controller bij een grote Energieleverancier. Ik ben graag betrokken bij allerlei zaken. Zo ben ik jarenlang lid geweest van de jeugdcommissie van de zwemvereniging. Toen er een plaats vrij kwam in de oudercommissie zag ik dit als een kans om meer betrokken te zijn bij de organisatie waar ons kind een groot deel van de week verblijft. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan het beleid van de Boomgaard.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf