Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Oudercommissie

Medezeggenschap van ouders is een belangrijke pijler in de Wet kinderopvang. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op de kwaliteit van de opvang, openingstijden en prijs van de opvang. De wet verplicht de kinderopvangondernemer om voor elk kindercentrum een oudercommissie in te stellen.

De oudercommissie van Kinderdagverblijf De Boomgaard bestaat uit een groep ouders/verzorgers die de leiding ondersteuning biedt bij het ontwikkelen, vormgeven, toetsen en evalueren van het beleid. Zij vertegenwoordigen de ouders/verzorgers die gebruik maken van de diensten van Kinderdagverblijf De Boomgaard. Het doel hierbij is dat de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk worden behartigd. U als ouder kunt dan ook met al uw suggesties ten behoeve van de kinderopvang terecht bij de oudercommissie. De taken van de oudercommissie bestaan uit het overleg voeren met en advies geven aan de directie van Kinderdagverblijf De Boomgaard over het interne beleid. Ook toetst en evalueert zij het kwaliteitsstelsel. Het aantal leden is minimaal drie en maximaal tien. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de oudercommissie en bij stilzwijgend goedkeuren van de overige ouders.

Uitsluitend ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de oudercommissie. Personeelsleden en leden van de directie kunnen geen lid zijn, ook niet indien zij ouder zijn van een kind dat gebruik maakt van de kinderopvang. Per huishouden kan er maximaal één ouder lid zijn van de oudercommissie. Heeft u interesse in deelname aan de oudercommissie, of wilt u meer informatie? Stuur ons dan een mail, oudercommissie@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl .

Momenteel is de samenstelling van de oudercommissie als volgt:

Marja Edens

Femke den Elzen

Heleen Kempenaars

Jacqueline van der Slot                                                                                                                                                                                            oudercommissie

Mijn naam is Jacqueline van der Slot – Prins, getrouwd met Dennis en moeder van Seth en Mae. Ik werk als Business Controller bij een grote Energieleverancier. Ik ben graag betrokken bij allerlei zaken. Zo ben ik jarenlang lid geweest van de jeugdcommissie van de zwemvereniging. Toen er een plaats vrij kwam in de oudercommissie zag ik dit als een kans om meer betrokken te zijn bij de organisatie waar onze kinderen een groot deel van de week verblijven. Ik wil graag een positieve bijdrage leveren aan het beleid van de Boomgaard.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf