Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Onze groepen

Bij de Boomgaard werken wij met verticale en horizontale groepen. Een verticale groep houdt in dat er kinderen van verschillende leeftijden van 6 weken tot 4 jaar in een groep zitten. Een horizontale groep houdt in dat kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 1,5 / 2 jaar in een groep zitten.

De voordelen van verticale opvang

Kinderen blijven in principe de hele opvangperiode bij elkaar in de groep met dezelfde pedagogisch medewerkers. Dit zorgt voor een veilige basis van gehechtheid. De pedagogisch medewerkers kunnen kinderen goed leren kennen en inspelen op individuele behoeftes. Er is meer aansluiting op de natuurlijke gezinssituatie waarin ook verschillende leeftijden bij elkaar zijn. Het is mogelijk om broertjes en/of zusjes in dezelfde groep te plaatsen. De kinderen leren op een natuurlijke wijze rekening te houden met elkaar en worden gestimuleerd in hun sociale vaardigheden.
Kleintjes kunnen zich in hun ontwikkeling optrekken aan de oudere kinderen. Oudere kinderen leren de jongere kinderen te helpen. De taalvaardigheid wordt extra gestimuleerd doordat kinderen taal en taalspelletjes, zoals liedjes, ook boven hun niveau krijgen aangereikt. Kinderen kunnen zich ontwikkelen in hun eigen tempo. Ze kunnen op hun eigen niveau meedoen aan verschillende activiteiten.

De voordelen van horizontale opvang

Kinderen blijven gedurende een bepaalde periode in dezelfde groep, bij het ouder worden stromen zij door naar een andere horizontale groep of naar een verticale groep. De pedagogisch medewerker kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de behoeftes en interesse van de hele groep. Het dagritme is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de groep. Op een babygroep is meer sprake van een individueel dagritme op een peutergroep een gezamenlijk dagritme. Activiteiten, spelmateriaal en groepsregels zijn afgestemd op de ontwikkelingsfases van de groep kinderen. Er zijn meer spelkameraadjes van dezelfde leeftijd om op hetzelfde niveau samen mee te spelen en te ontdekken. Op een babygroep is een rustigere sfeer te creëren om de ruimte veilig te ontdekken. De groep blijft een uitdaging voor de oudste kinderen.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf