Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Onze groepen

Bij een horizontale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen in dezelfde leeftijd en ontwikkelingsfase. Bij een verticale groepsindeling bestaat de groep uit kinderen van verschillende leeftijden (0-4 jaar).
Bij de Boomgaard werken wij met horizontale groepen.

De voordelen van horizontale opvang

Kinderen blijven gedurende een bepaalde periode in dezelfde groep, bij het ouder worden stromen zij door naar een andere horizontale groep. De pedagogisch medewerker kan goed inspelen op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en de behoeftes en interesse van de hele groep. Het dagritme is afgestemd op het ontwikkelingsniveau en de behoeftes van de groep. Op een babygroep is meer sprake van een individueel dagritme op een peutergroep een gezamenlijk dagritme. Activiteiten, spelmateriaal en groepsregels zijn afgestemd op de ontwikkelingsfases van de groep kinderen. Er zijn meer speelkameraadjes van dezelfde leeftijd om op hetzelfde niveau samen mee te spelen en te ontdekken. Op een babygroep is een rustigere sfeer te creëren om de ruimte veilig te ontdekken. De groep blijft een uitdaging voor de oudste kinderen.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf