Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Leidster-kind ratio

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw varieert het aantal kinderen dat per dag op een groep opgevangen wordt. Dit is bij de babygroep maximaal 12 baby’s, bij de dreumesgroep maximaal 12 kinderen en bij de verticale groepen maximaal 16 kinderen. Kinderdagverblijf de Boomgaard heeft vijf groepen, twee babygroepen van 0 tot 17 maanden, één dreumesgroep van ca. 17 maanden – 2,5 jaar, en één verticale groep van 1-4 jaar en één verticale groep van 2,5-4 jaar. Voor de leidster – kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de beleidsregels kwaliteit Wet Kinderopvang. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte een rol.

De algemene lijn in de leidster – kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen op de kinderdagverblijven conform de Beleidsregels is als volgt:

  • In de leeftijd tot één jaar gelijktijdig ten hoogste twaalf kinderen aanwezig.
  • In de leeftijd tot en met drie jaar gelijktijdig ten hoogste zestien kinderen aanwezig, waaronder ten hoogste acht kinderen in de leeftijd tot één jaar.
  • Eén beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.
  • Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.
  • Eén beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.
  • Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Bij een gemengde leeftijdsgroep wordt het aantal beroepskrachten bepaald door berekening van het rekenkundige gemiddelde van de door de leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, waarbij naar boven afgerond kan worden. Voor flexibiliteit in de kinderopvang is mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de leidster – kind ratio is vereist, maar nooit minder dan de benodigde aantal leidsters. Is er in zo een situatie slechts één leidsters in de opvang, dan is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene als achterwacht in het gebouw aanwezig. Afwijken van de leidster– kind ratio is niet toegestaan tussen 09:30 uur en 12:30 uur en tussen 15:00 uur en 16:30 uur. Voor 09:30 uur en na 16:30 uur mag de afwijking van de leidster – kind ratio niet langer duren dan anderhalf uur aaneengesloten en in de pauzeperiode tussen 12:30 uur en 15:00 uur niet langer dan twee uren aaneengesloten. Dit alles met een maximum van drie uren. Bij Kinderdagverblijf de Boomgaard maken wij nauwelijks gebruik van deze afwijking. Door de flexibiliteit van een kleine kinderdagverblijf worden deze uren ondervangen door pedagogische medewerkers die op dat moment werkzaam zijn op een andere afdeling. Zo is de bezetting optimaal en blijft de rust op de groep gehandhaafd.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf