Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Beroepskracht-kind ratio

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw varieert het aantal kinderen dat per dag op een groep opgevangen wordt. Dit is bij de babygroep maximaal 9 kinderen en bij de peutergroepen maximaal 12 kinderen. Kinderdagverblijf de Boomgaard heeft zes groepen, drie babygroepen van 0 tot 2 jaar en drie peutergroepen van 2-4 jaar. Voor de beroepskracht – kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de beleidsregels kwaliteit Wet Kinderopvang. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte een rol.

Bij een gemengde leeftijdsgroep wordt het aantal beroepskrachten bepaald door berekening van het rekenkundige gemiddelde van de door de leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, waarbij naar boven afgerond kan worden. Voor flexibiliteit in de kinderopvang is mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de beroepskracht – kind ratio is vereist, maar nooit minder dan de helft van de benodigde aantal beroepskrachten. Is er in zo een situatie slechts één beroepskracht in de opvang, dan is er ter ondersteuning ten minste één andere volwassene als achterwacht in het gebouw aanwezig.

In het pedagogisch beleid vindt u een uitgebreide omschrijving hoe wij de beroepskracht-kind-ratio toepassen.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf