Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

Inspectierapport GGD

De rijksoverheid stelt aan kindercentra en buitenschoolse opvang  kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouder inspraak, klachten en voorschoolse educatie. Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk. Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede kinderopvang. De GGD voert inspectieonderzoeken uit waarbij beoordeeld wordt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. De bevindingen van het inspectieonderzoek van de GGD van Kinderdagverblijf de Boomgaard staan in het inspectie rapport.

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf