Geopend van 7:00 tot 19:00 uur

BSO

Logo BSO
BSO Het Buitenhuis biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. De pedagogische medewerkers van BSO Het Buitenhuis creëren situaties die er voor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen, voor zichzelf op kunnen komen, respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen, positief in de maatschappij staan en opgroeien tot zelfstandige en sociaalvaardige mensen. BSO Het Buitenhuis is een plek waar kinderen zich, geborgen in veiligheid, te midden van de natuur en middels creativiteit zich als een uniek en gerespecteerd persoon kunnen ontwikkelen.

BSO Het Buitenhuis is per september 2013 gestart met één groep. Afhankelijk van de groepsgrootte worden er één of twee gediplomeerde pedagogische medewerkers op een groep ingedeeld.

Heeft u interesse om uw kind aan te melden voor onze BSO volg dan deze link: www.kcdespeelweide.nl

Spelen en activiteiten

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • Buitenschoolse opvang is vrije tijd: tijd hebben om lekker niets te doen blijft ook belangrijk;
  • De buitenschoolse opvang is voor en van de kinderen; het aanbod wordt mede door en met behulp van de keuzes van kinderen bepaald;
  • Wij bieden vertrouwde activiteiten aan maar ook activiteiten die nieuw en uitdagend zijn;
  • Het aanbod is voor alle leeftijden, voor jongens en meisjes, waarbij rekening gehouden wordt dat oudere kinderen meer behoefte kunnen hebben aan uitdaging in activiteiten

In het dagritme zijn enkele vast activiteiten opgenomen. Daarnaast is er ruimte voor de kinderen om zelf te spelen. Het is niet nodig, en zelfs niet gewenst om kinderen de hele dag bezig te houden. Op vaste tijden worden activiteiten aangeboden, maar ook om kennis te maken met allerlei materialen en spelletjes. De uitdaging zit in de variatie van het aanbod.

Milieu en natuur

Milieu en natuur is een belangrijk onderwerp bij BSO Het Buitenhuis. We beschikken over een grote ontdekkingstuin, waar de kinderen veel kunnen leren over de natuur, groei en bloei. Er is een moestuintje aanwezig en er zijn konijnen. Met behulp van deze tuin willen we de kinderen respect voor de natuur bijbrengen en tegelijkertijd ook de leuke kanten van de natuur laten zien. De kinderen van BSO Het Buitenhuis onderhouden daarom samen met de pedagogisch medewerksters de moestuin en verzorgen de dieren.

Binnenruimte

De groepsruimten en gemeenschappelijke ruimten zijn zodanig ingericht dat de kinderen op een veilige manier kunnen spelen en ontdekken. De indeling van de groepsruimte biedt kinderen de mogelijkheid om zelf keuzes te maken. Er zijn allerlei hoeken gecreëerd zodat kinderen in kleine groepjes of alleen kunnen spelen, maar ook kunnen kiezen in welk hoekje zij willen spelen. Ook is er genoeg ruimte in de groep voor een bewegelijk spel. Hierdoor kunnen zij kiezen om rustig te spelen. Het zijn flexibele en uitdagende indelingen van de ruimte, waarbij de zelfstandigheid van het kind gestimuleerd wordt.

Kinderparticipatie

Binnen BSO Het Buitenhuis wordt daar waar mogelijk gestreefd naar kinderparticipatie. Goed kijken en luisteren naar kinderen en hen, zo mogelijk, mee laten denken, bijvoorbeeld bij de keuze van een liedje of een activiteit. Dit is belangrijk en geeft kinderen het gevoel dat ze gehoord worden. De kinderen worden o.a. ook betrokken bij het tafeldekken of een boodschapje doen.

LRK nummer

Bso het Buitenhuis is geregistreerd onder LRK nummer 258187888.

 

Adresgegevens

Kerkstraat 29
2211RB Noordwijkerhout
Telefoon: (0252) 340003
Fax: (0252) 375338
Email: info@kinderdagverblijfdeboomgaard.nl

Social Media

make_a_wish

calibris erkend leerbedrijf